Bovia

Stay-boliger

Stay-boliger udlejes som fleksibel udlejning gennem Bovia med fortrinsret for studerende. Boligerne udlejes til samme pris som almindelige ungdomsboliger, der også er tiltænkt studerende. Men i modsætning til de almindelige ungdomsboliger, så behøver du ikke at flytte fra Stay-boligen, når du har afsluttet din uddannelse. I en Stay-bolig kan du blive boende så længe, du har lyst.  

For at få tilbudt en Stay-bolig skal du være under en SU-berettiget uddannelse, eller have en lærlinge- eller elevkontrakt. Du er kvalificeret til at overtage en Stay-bolig, fra der er mindre end to måneder til, din uddannelse begynder, og ind til du afslutter din uddannelse. Du skal kontakte os hvis du vil have dit fortrin.

Når du ønsker at tage imod en tilbudt Stay-bolig, skal du dokumentere, at du er optaget på en uddannelse. Det kan du gøre ved at vise:  

  • En erklæring fra din uddannelsesinstitution om, at du er optaget.
  • En kopi af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Der skal altid være en dato på dokumentationen.

For at få tilbudt en Stay-bolig skal du skrive dig på venteliste hos Bovia og vælge den eller de afdelinger, hvor du er interesseret i en bolig. I skrivende stund tilbyder vi kun Stay-boliger i Havneparken – AAB Kolding afdeling 66 og på Bertram Knudsens Vej - AAB Kolding afdeling 59.

 

HomeTown - afdeling 66 Havneparken 

2 handicapvenlige Stay-boliger – det vil sige, at du kan færdes i lejligheden i en kørestol, hvis du har et bevægehandicap. De tilgængelige boliger udlejes efter følgende prioriteringer:

  1. Boligsøgende med et bevægehandicap, som er på venteliste hos Bovia, og som derudover er under uddannelse og allerede bor i samme afdeling.
  2. Boligsøgende med et bevægehandicap, som er på venteliste hos Bovia, og som derudover er under uddannelse og bor i en af AAB Koldings øvrige afdelinger.
  3. Boligsøgende med et bevægehandicap, som er på venteliste hos Bovia, og som derudover er under uddannelse.
  4. Andre boligsøgende med et bevægehandicap.

Der skal altid være en dato på dokumentationen for, at du er under uddannelse.

Når du får tilbudt en Stay-bolig som er handicapvenlig, skal du ligesom alle andre vise dokumentation for, at du er under uddannelse (hvis du har fået fortrinsret på grund af din uddannelse) og derudover skal du fremvise en lægeerklæring for dit bevægehandicap.  

 

Afdeling 59 - Bertram Knudsens Vej

Aftalen omfatter 42 familieboliger

  • 6 stk. 1-værelses boliger på 45 m2.
  • 33 stk. 2-værelses boliger på 46-55 m2.
  • 3 stk. 3-værelses boliger på 54 m2.

Den indgåede fleksibel udlejningsaftale giver boligsøgende, der opfylder nedenstående kriterier, fortrinsret til de 42 STAY-boliger.

       1. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb

 

Tillad cookies fra dette site

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om din færden på websitet

Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger

Afvis cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies