Bovia

Fleksibel udlejning kan være din genvej til en hurtig bolig

For at få en bredere sammensætning af beboerne i nogle af vores boligområder, har Folketinget vedtaget, at de ledige boliger i afd. 21, Skovparken Kolding skal udlejes efter reglerne for ”obligatorisk fleksibel udlejning.” De fleksible udlejningsregler er efter aftale med Kolding Kommune også gældende for afd. 22 – Skovparken Kolding (rækkehusene)

Fleksibel udlejning betyder, at du hurtigere kan få tilbudt en bolig i et område, hvis du har et fast arbejde eller er i gang med at uddanne dig. 

 

Sådan gør du: 

1. Hvis du ikke allerede er aktivt boligsøgende gennem Bovia, så skynd dig at blive det. Brug linket her: https://bovia.dk/skriv-mig-op.aspx.

2. Vælg den eller de afdelinger, hvor du gerne vil skrives op. Hos Bovia tilbyder vi obligatorisk fleksibel udlejning i afdeling 21 og 22, Skovparken

3. Kontakt udlejningen på telefon 75525344 eller send en mail til os og fortæl os, at du ønsker at benytte dig af muligheden for fleksibel udlejning.   

Så snart vi har en ledig bolig, som passer til dine ønsker, sender vi et boligtilbud til dig, så du har mulighed for at se boligen.

Ønsker du at takke ja til boligen, skal du vise os dokumentation på, at du opfylder kriterierne, inden vi laver din lejekontrakt klar til dig. Vi skal bare se dokumentationen – vi opbevarer den ikke. 

 

Dokumentation til fleksibel udlejning kan være: 

1. Fast arbejde minimum 20 timer om ugen: En ansættelseskontrakt og lønsedler for de seneste 3 måneder.

2. Under uddannelse: Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller du skal være berettiget til at modtage lærlinge- eller elevløn. Det kan du dokumentere med: 

    o En gyldig erklæring fra din uddannelsesinstitution om optagelse – det er vigtigt, at der er dato p erklæringen. Den kan du få ved at kontakte dit uddannelsessted.  

    o En gyldig uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Du kan benytte dig af muligheden for fleksibel udlejning, inden du begynder på din uddannelse, så længe du kan fremvise dokumentation for, at du er optaget, og at uddannelsen begynder senest 2 måneder efter du overtager af boligen.

 

Hvorfor tilbyder vi fleksibel udlejning? 

Folketinget har pålagt alle almene boligforeninger at tilbyde fleksibel udlejning i udsatte boligområder. Et udsat boligområde er blandt andet defineret ved, at mange af beboerne ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller en videregående uddannelse. Den nemmere adgang til boliger for mennesker i fast arbejde eller under uddannelse skal derfor være med til at ændre beboersammensætningen i den retning.  

Du finder derfor samme mulighed hos Alfabo, Boligselskabet Kolding og AAB Kolding.

 

Fokus på mere tryghed – kun afd. 21 Skovparken

Derudover skal du hos Bovia vise en straffeattest både på dig selv og på øvrige medlemmer af husstanden. Den opbevarer vi heller ikke – vi skal bare se den. Vi bruger straffeattesten til at vurdere, om du eller medlemmer af din husstand kan skabe utryghed for andre beboere.  

Fremvisningen af en straffeattest er ikke en del af ordningen med fleksibel udlejning, men en mulighed som de almene boligforeninger har fået med henblik på at øge trygheden i visse områder. Det kan du læse mere om nederst på denne side.  

 

Det siger loven om fremvisning af straffeattest i forbindelse med udlejning: 

§ 29. Boligorganisationen kan forlange, at boligsøgende før indgåelse af lejekontrakt om en bolig i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, fremlægger straffeattest, jf. § 11 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), for sig selv og medlemmerne af den boligsøgendes husstand.

Stk. 2. Indeholder straffeattesterne nævnt i stk. 1 tilførsler om kriminalitet, der vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde, kan boligorganisationen afvise udlejning til den boligsøgende. 

Tillad cookies fra dette site

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om din færden på websitet

Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger

Afvis cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies