Bovia

Fleksibel udlejning - St. Darum og Gørding

Udlejningsaftalen gælder for Vejen Byggeselskabs familieboliger, der er beliggende i Esbjerg Kommune, pt. Gørding og St. Darum:

Afd. 8 – Søndermarken 5-35, Gørding

Afd. 9 – Østparken 4-32, Gørding

Afd. 15  - Skovbrynet 1-25, Gørding

Afd. 22 - Kærnevænget 1-16, Kløvermarken 1-17 og Sjeresgården 50-68, Gørding

Afd. 32 – Skråtoften 29-55, St. Darum

 

25% af de ledige boliger udlejes efter de fleksible udlejningskriterier.

 

Fleksible udlejningskriterier i prioriteret rækkefølge

1. Fortrinsret for boligsøgende fra andre kommuner (tilflyttere), der kan dokumentere, at de selv eller deres ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen.

2. Fortrinsret for boligsøgende, der kan dokumentere, at de selv eller deres ægtefælle/samlever er nyuddannet (i op til 1 år efter endt uddannelse)

3. Socialt kriterie:  

• Boligsøgende fra lokalområdet der sælger bolig

• Boligsøgende +50

 

Fortolkning af fleksible udlejningskriterier og dokumentationskrav

Jf. den fælles udlejningsaftale er der fastsat en række fleksible udlejningskriterier i boligafdelingerne i Esbjerg Kommune. I det følgende beskrives fortolkning af de fleksible udlejningskriterier og dokumentationskrav for opfyldelse af kriterierne.

1. Tilflyttere til Esbjerg Kommune, som er i arbejde 

Kriteriet tilgodeser boligsøgende på boligorganisationens eksterne venteliste, som ønsker at flytte til kommunen, og som selv eller hvis ægtefælle/samlever er i arbejde. 

• Boligsøgende skal have bopæl uden for Esbjerg Kommune. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest. 

• Når boligsøgende tilbydes en bolig på baggrund af kriteriet, skal boligsøgende kunne dokumentere over for boligorganisationen, at boligsøgende selv eller dennes ægtefælle/samlever har arbejde minimum 20 timer om ugen inkl. frokost senest 3 måneder efter datoen for overtagelse af boligen. Boligorganisationen skal herefter ikke følge op på arbejdssituationen for boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever efter overtagelsen af boligen. Arbejdet dokumenteres ved fremlæggelse af dokumentation for ansættelsesforhold på minimum 20 timer om ugen inkl. frokost og dato for ansættelsesforholdets begyndelse. 

 • Hvis den boligsøgende ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den samlevende, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at den samlevende, som opfylder kriteriet, har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende i minimum 2 år. Fælles folkeregisteradresse gennem 2 år med den samlevende, som opfylder kriteriet, dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest.

• Fast stilling med offentligt tilskud som f.eks. fleksjob sidestilles med andet arbejde. Fleksjob vurderes efter det ugentlige antal arbejdstimer, som kommunen supplerer op til. Hvis den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever arbejder 15 timer ugentligt, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer ugentligt, betragtes fleksjobbet som arbejde i 30 timer ugentligt. Fleksjob dokumenteres ved fremlæggelse af ansættelseskontrakt og dato for ansættelsesforholdets begyndelse samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob. 

• Elevstillinger og lærlingeuddannelser betragtes ikke som arbejde, men derimod som uddannelse. 

 

2. Nyuddannede i op til 1 år efter endt videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse

Kriteriet tilgodeser boligsøgende på boligorganisationens eksterne venteliste, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har færdiggjort en videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen. 

• Når boligsøgende tilbydes en bolig på baggrund af kriteriet, skal boligsøgende kunne dokumentere over for boligorganisationen, at boligsøgende selv eller dennes ægtefælle/samlever har færdiggjort en videregående uddannelse/fagmæssig erhvervsuddannelse senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen. Det dokumenteres ved fremlæggelse af dateret bevis for afsluttet videregående uddannelse/bestået prøve for fagmæssig erhvervsuddannelse. 

• Uddannelsen skal have været SU-berettiget, eller der skal have været tale om en uddannelsesaftale eller en lærlinge-/elevkontrakt. 

• Hvis den boligsøgende ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den samlevende, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at den samlevende, som opfylder kriteriet, har haft fælles folkeregisteradresse med den boligsøgende i minimum 2 år. Det dokumenteres ved fremlæggelse af bopælsattest. 

• Boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever opfylder ikke kriteriet, hvis den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever senest 1 år før datoen for overtagelse af boligen har færdiggjort 9. eller 10. klasse eller enkeltfag på VUC eller HF. 

 

3. Socialt kriterie 

Boligsøgende fra lokalområdet der sælger bolig:

• Boligsøgende skal ved tildeling af bolig dokumentere salg ved fremvisning af en indgået ejendomsmæglerkontrakt

      Boligsøgende +50

• Boligsøgende skal ved tildeling af boligen dokumentere alder ved fremvisning af sundhedskort

 

Ved intern flytning i boligorganisationen skal boligsøgende ikke opfylde de fleksible udlejningskriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillad cookies fra dette site

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om din færden på websitet

Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger

Afvis cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies