Bovia

Opsig din bolig

Når du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt.

Du kan bruge denne blanket
 klik her for at hente opsigelsesblanketten

Husk, at opsigelsen skal være underskrevet af dig og din evt. ægtefælle/samlever.
 

Familieboliger og ældreboliger

Du skal opsige din bolig med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage, før du ønsker din bolig genudlejet, så vi kan istandsætte boligen. Du hæfter for husleje og forbrugsafgifter i istandsættelsesperioden.

Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje din bolig inden for de 3 måneders varsel, der gælder i lejekontrakten. Genudlejning kan dog tidligst ske 6 uger fra den dato, vi modtager opsigelsen til den 1. eller 15. i en måned. Du skal da stadig være fraflyttet lejemålet 14 dage før genudlejningsdatoen.

Eksempel


Hvis du opsiger din bolig 30. januar og ønsker genudlejning hurtigst muligt, kan vi forsøge at genudleje din bolig til den 15.marts. Du skal så være fraflyttet din bolig den 1. marts. Lykkes det ikke at genudleje din bolig til denne dato, hæfter du for lejemålet, indtil vi får det lejet ud, dog senest til frigørelsesdatoen.
 

Ungdomsbolig

Du skal opsige din ungdomsbolig med 6 ugers varsel til den 1. i en måned. Du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage før, du ønsker din bolig genudlejet, så vi kan istandsætte lejemålet. Du hæfter for husleje og forbrugsafgifter i istandsættelsesperioden.

Eksempel


Nr 1. Du sender en opsigelse til os, som vi modtager med posten den 30. januar. Du ønsker, at vi forsøger at genudleje din bolig til den 15. marts. Derfor skal du være fraflyttet lejemålet den 1. marts. Får vi ikke lejet din ungdomsbolig ud hæfter du for lejen til den 1. april, da du har 6 ugers opsigelse til den 1. i måneden.

Nr 2. Du sender en opsigelse til os, som vi modtager med posten den 14. februar. Du ønsker, at vi forsøger at genudleje din ungdomsbolig den 15. marts, og du skal derfor være fraflyttet lejemålet den 1. marts. Får vi ikke lejet din ungdomsbolig ud hæfter du til den 1. april.

 

Tillad cookies fra dette site

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om din færden på websitet

Du kan til enhver tid slette gemte cookies i din browsers avancerede indstillinger

Afvis cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies